Album Đà Lạt – I’m yours

“Rồi sẽ một đến ngày bạn gặp được một người khiến bạn nhận ra rằng mọi quyết định từ trước đến giờ trong cuộc đời mình đều đưa đường dẫn lối để bạn và người đó gặp nhau”. Và ngày ấy, cuối cùng cũng đã đến. Ngày của định mệnh kết chặt hai con người tưởng chừng như xa lạ giữa dòng đời, ấy vậy mà lại vô cùng thân thuộc. Đó là ngày em biết chắc mình sẽ mãi thuộc về anh. I’M YOURS!”